Usługi

 • Wycena nieruchomości komercyjnych
  • wyceny budynków biurowych
  • wyceny budynków usługowych i handlowych
  • wyceny budynków magazynowych
  • wyceny stacji paliw
  • wyceny hoteli i ośrodków wypoczynkowych
  • wyceny gruntów inwestycyjnych
 • Wycena nieruchomości mieszkaniowych, lokali i gruntów
  • wyceny lokali mieszkalnych
  • wyceny lokali użytkowych
  • wyceny budynków mieszkalnych
  • wyceny garaży
  • wyceny budynków gospodarczych i rolniczych
  • wyceny gruntów przeznaczonych pod zabudowę
  • wyceny gruntów rolnych i leśnych
  • wyceny gruntów rekreacyjnych
 • Usługi finansowe
  • analizy opłacalności inwestycji
  • sporządzanie biznes planów

Kontakt

Jolanta Bednarska

ul. Spacerowa 1/10
42-100 Kłobuck

Tel605 678 506
E-mailbiuro@jolantabednarska.pl